Nauja Terpentino aliejus išvalytas 225g Padidinti

Terpentino aliejus išvalytas 225g

Nauja prekė

Naudojamas: terpentino vonioms paruošti, patalpoms dezinfekuoti, vabzdžių atbaidymui. Įlašinuss (10–15 lašų į stiklinę karšto vandens) terpentino aliejus naudojamas bronchitui, arba kitoms plaučių ligoms gydyti.

Smulkiau

7,70 €

Apie prekę

Natūralios kilmės , turi vietinį dirginantį, analgezinį ir antiseptinį poveikį. Prasiskverbia per epidermį ir sukelia refleksų pokyčius, dirginant odos receptorius; skatina biologiškai aktyvių medžiagų (įskaitant histaminą) išsiskyrimą iš odos.
Lengvai lakus, riebus, specifinio kvapo skystis, 
Iš spygliuočių sakų.
 
PAVOJINGA. Degus skystis ir garai, Kenksminga prarijus. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Kenksminga susilietus su oda.  Gali sukelti alerginę reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, žiežirbų, atviros liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti. Mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.  „Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą šalinti pagal vietinius/regioninius reikalavimus.
Naudojamas: terpentino vonioms paruošti, patalpoms dezinfekuoti, vabzdžių atbaidymui. Įlašinuss (10–15 lašų į stiklinę karšto vandens) terpentino aliejus naudojamas bronchitui, arba kitoms plaučių ligoms gydyti.
Galiojimo laikas neribojamas

Kilmės šalis: Rusija

30 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: