10. Asmens duomenų tvarkymas. Privatumo politika
10.1. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymai ir kiti teisės aktai bei 2018 m. gegužės 25 dieną įsigaliojusiu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau BDAR) (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo). 
10.2. El. parduotuvės sklandžiam darbui reikalingi tam tikri jūsų duomenys bei būtinybė į jūsų įrenginį persiųsti slapukus. Kiekvienas vartotojas gali matyti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis bet kuriuo metu. Tinklalapio administratorius (Pardavėjas) taip pat gali matyti ir redaguoti šiuos duomenis. Renkami tokie duomenys:
10.2.1. duomenys, kuriuos perduoda pats Pirkėjas: kai užsiregistruojate mūsų svetainėje ir tampate vartotoju arba be registracijos perkate mūsų el. parduotuvėje, mes renkame ir saugome visus Jūsų asmeninius duomenis, kuriuos Jūs pateikiate savo paskyroje arba suformuotame užsakyme, kai perkate be registracijos (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas);
10.2.2. duomenys, kuriuos užfiksuoja kompiuterinė technika (IP adresas, data, laikas, šalis, naršyklės pavadinimas, prisijungimo įrenginio tipas ir pan.);
10.2.3. el. parduotuvė į Pirkėjo kompiuterį persiunčia slapukus. Slapukai – tam tikra trumpa tekstinė informacija, kurią el. parduotuvė patalpina naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose naršymo įrenginiuose. Slapukus naudoja daugelis pažangių internetinių svetainių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Slapukai gali būti patalpinti tik tada, jei tą leidžia Pirkėjo kompiuterio ar kito įrenginio nustatymai. Slapukai palengvina naršymą el. parduotuvėje, nes greičiau identifikuoja jus ir įsimena jūsų anksčiau atliktus veiksmus. Slapukai nerenka jūsų asmeninės informacijos. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus arba tiesiog juos ištrinti savo kompiuteryje arba kitame įrenginyje. Tačiau kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo el. parduotuvėje spartą, apriboti tam tikrų jos funkcijų veikimą arba net visai blokuoti prieigą prie el. parduotuvės. 
10.3. Asmens duomenys saugojami ne trumpiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau, kaip 1 metus nuo paskutinio Pirkėjo pirkimo el. parduotuvėje. Finansiniai dokumentai su juose užfiksuotais asmens duomenimis, tiek elektroniniai, tiek popieriniai, saugojami įstatymuose numatytą laiką, kuris niekaip nepriklauso nuo Pardavėjo. 
10.4. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami (saugiai ištrinami) be jokio įspėjimo ar kito pranešimo Pirkėjui. Pardavėjas, įvykdęs sutartį su Pirkėju (išsiuntęs Pirkėjui prekes ir gavęs patvirtinimą apie tai), turi teisę be jokio įspėjimo ar pranešimo Pirkėjui iš karto sunaikinti visus saugomus duomenis, juos ištrindamas iš el. parduotuvės duomenų bazės, išskyrus tuos duomenis, kurie reikalingi nustatyti finansinių operacijų faktui ir aplinkybėms, nes to reikalauja kiti įstatymai. Pirkėjai, nesutinkantys su šia mūsų nuostata, privalo nepirkti Pardavėjo prekių ar paslaugų. Jei Pirkėjas sudaro su Pardavėju pirkimo–pardavimo sutartį, laikomasi nuostatos, kad Pirkėjas sutinka su čia aprašytomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
10.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 
10.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. 
10.7. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tokiais tikslais: 
10.7.1. įvykdyti Pirkėjo prekių ir paslaugų užsakymą (-us); 
10.7.2. pirkimo–pardavimo finansinių dokumentų išrašymui; 
10.7.3. informacijos, susijusios su prekių užsakymu ir jų pristatymu (galimos užklausos el. paštu, trumposiomis žinutėmis ar tiesioginiu skambučiu, norint patikslinti užsakymą, adresą, pristatymo laiką ar pan.) apsikeitimui. 
10.8. Jokie asmens duomenys rinkodaros tikslais nėra naudojami. El. parduotuvė jokių asmens duomenų nerenka automatiniu būdu ir nesiunčia jokių reklaminių ar su pirkimo–pardavimo sutartimi nesusijusių laiškų ar kitos informacijos kitomis priemonėmis ar būdais. 
10.9. Pardavėjas gali (bet neprivalo) statistikos bei el. parduotuvės funkcionalumo gerinimo tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, pavyzdžiui duomenis apie įsigytas prekes (prekės pavadinimas ir jos kiekis), apsilankymo laiką, trukmę, peržiūrėtų prekių ir puslapių skaičių, interneto naršyklės pavadinimą, bet neapsiribojant. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi neatskleidžiant Pirkėjo tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę, nes minėti duomenys nėra niekaip susieti su asmens duomenimis ir statistinius duomenis galima paimti atskirai nuo asmens duomenų. 
10.10. Pardavėjas asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą ir tam tikrais atvejais telefono numerį) gali perduoti tik: 
10.10.1. Pirkėjo užsakytų prekių pristatymo tarnyboms (kurjerių ir pašto tarnyboms), kad iki galo būtų įvykdyta pirkimo–pardavimo sutartis; 
10.10.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kai kreipiasi teisėsaugos organų ar mokesčių administratoriaus atstovai.
10.11. Pardavėjui perdavus siuntą kurjeriui ar pašto darbuotojui, už tolimesnį asmens duomenų saugumą atsako minėti subjektai, o už neteisingą ir neteisėtą asmens duomenų naudojimą, rinkimą ar praradimą nuo siuntos perdavimo momento, jeigu tokie įvyktų, Pardavėjas neatsako.
10.12. Pardavėjas pasilieka teisę, esant būtinumui, finansinius pirkimo–pardavimo dokumentus ir konsultacijų atsakymus siųsti el. paštu. Mūsų el. pašto paslaugas teikia patikimos Lietuvoje esančios įmonės, užtikrinančios asmens duomenų saugumą. Pirkėjas, į kurio kompiuterį bus siunčiama asmens duomenų požiūriu jautri informacija, pats turi pasirūpinti, kad Pardavėjo siunčiami asmens duomenys jo kompiuteryje nebūtų prienami tretiesiems asmenims. Už asmens duomenų saugumą Pirkėjo kompiuteryje Pardavėjas neatsako. Jei Pirkėjas nesutinka gauti tam tikrų dokumentų el. paštu, Pirkėjas tokiu atveju turi nesinaudoti mūsų paslaugomis.
10.13. Pirkėjas mokėjimą už prekes ar paslaugas atlieka pats banko įstaigoje, banko internetinės bankininkystės sistemoje ar kitoje įstaigoje, todėl Pirkėjo bankinių duomenų Pardavėjas el. parduotuvėje nemato, jų nerenka ir netvarko. 
10.14. Pirkėjas už savo bankinių duomenų saugumą atsako pats, nes Pirkėjas mums bankinių duomenų neperduoda, o Pardavėjas jų nerenka, nesaugo ir netvarko.
10.15. Už duomenų teisingumą yra atsakingas pats Pirkėjas.
10.16. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada iš anksto nepranešęs keisti ar modifikuoti šią privatumo politiką.
11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos anketoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos anketoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir/ar Pirkėjo patirtus nuostolius.
11.2. Už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve, atsako Pirkėjas.
11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. 
11.4. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį pripažįsta kaip Pirkėją. Tokio trečiojo asmens užsakytas prekes ar paslaugas privalo apmokėti Pirkėjas.
11.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.6. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Visi paminėti prekių ženklai yra tik tų ženklų savininkų nuosavybė.
11.7. Pardavėjas niekaip neatsako už pasekmes, kurios galėtų atsirasti Pirkėjui vartojant, naudojant Pardavėjo prekes ar paslaugų suteikimo metu gautą bet kokio pobūdžio ir formos informaciją.
11.8. Pardavėjas niekaip neatsako už pasekmes, kurios galėtų atsirasti Pirkėjui naudojantis Pardavėjo suteiktomis paslaugomis bei Pirkėjui pritaikant jas tretiesiems asmenims.
11.9. Pardavėjas niekaip neatsako ir neneša jokios atsakomybės už neišsipildžiusius lūkesčius Pirkėjui vartojant, naudojant Pardavėjo prekes ir/ar Pirkėjui naudojantis Pardavėjo paslaugomis.
11.10. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
11.11. Pardavėjas neatsako už prekes pristatančio subjekto darbo kokybę.